Uitspraak Hoge Raad: Twee sets algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst (ECLI:NL:HR:2015:1125, 24 april 2015, nr. 14/01828)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 April 2015

Algemene Voorwaarden. Twee sets algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. Onderling strijdige bedingen. HR 28 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2507, NJ 1998/705 (Visser/Avéro) niet van toepassing. Vaststelling welk beding prevaleert door middel van uitleg. Wijze waarop de bepalingen in de overeenkomst zijn vermeld/opgenomen (HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:AF5538, NJ 2003/506 ).

ECLI:NL:HR:2015:1125, 24 april 2015, nr. 14/01828

Klik hier voor de volledige uitspraak.