Uitspraak Hoge Raad: Tweede faillissement

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 June 2016

Faillissementsrecht. Tweede faillissement. Aanvang verjaringstermijn van gedurende het eerste faillissement ontstane rentevorderingen (art. 3:308 BW). Vraag of deze vorderingen, die gedurende dat faillissement niet konden worden geverifieerd (art. 128 Fw), opeisbaar waren.

ECLI:NL:HR:2016:1294, 24 juni 2016, nr. 15/03666

Klik hier voor de volledige uitspraak.