Uitspraak Parket Hoge Raad: Uitzendbeding (ECLI:NL:PHR:2022:846, 23 september 2022, 21/04342)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 September 2022

Is het cao-uitzendbeding dat in veel uitzendovereenkomsten is opgenomen rechtsgeldig, voor zover het leidt tot onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht? Strijd met art. 7:691 lid 2 BW? Strijd met het opzegverbod tijdens ziekte? Doorkruising van wettelijke ontslagstelsel, nu het cao-uitzendbeding fungeert als ontbindende voorwaarde op basis waarvan de uitzendovereenkomst wegens ziekte eindigt?

ECLI:NL:PHR:2022:846, 23 september 2022, 21/04342.

Lees hier de volledige uitspraak.