Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2021:1804, 3 …

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

03 December 2021

Art. 7:768 BW; notarieel depot; 5%-regeling. Kan bankgarantie gezien de voorwaarden voor het inroepen ervan worden aangemerkt als vervangende zekerheid als bedoeld in art. 7:768 lid 3 BW? Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

ECLI:NL:HR:2021:1804, 3 december 2021, 20/01459.

Lees hier de volledige uitspraak.