Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 June 2022

Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium.

ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377.

Lees hier de volledige uitspraak.