Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Bewijswaardering.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 April 2021

Vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen tot samenwerking in een v.o.f.

ECLI:NL:HR:2021:672, 30 april 2021, 19/05564.

Lees hier de volledige uitspraak.