Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Huurrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2023

Burgerlijk procesrecht; bewijslastverdeling. Tijdens huurperiode opgetreden schade aan gehuurde veroorzaakt door tekortkoming huurder? Wettelijk bewijsvermoeden art. 7:218 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2023:1059, 7 juli 2023, 22/01866.

Lees hier de volledige uitspraak.