Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 October 2021

Regresvordering op grond van subrogatie. Schuldenaarschap bij hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van zogeheten Dozy-clausule bij aangaan huwelijkse voorwaarden staande huwelijk. Art. 6:151 BW. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Ontstaansmoment van regresvordering uit hoofdelijkheid.

ECLI:NL:HR:2021:1527, 15 oktober 2021, 20/01659.

Lees hier de volledige uitspraak.