Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

03 December 2021

Bankgarantie op de voet van art. 7:768 lid 3 BW. Is een bank die een bankgarantie afgeeft gehouden acht te slaan op de onderliggende rechtsverhouding tussen opdrachtgever en begunstigde?

ECLI:NL:HR:2021:1803, 3 december 2021, 20/01453.

Lees hier de volledige uitspraak.