Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 October 2021

Vervreemding grond door woningcorporatie aan projectontwikkelaar na sloop woningen. Goedkeuring van minister vereist? Art. 27 lid 1, onder a, Woningwet en art. 25 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

ECLI:NL:HR:2021:1425, 1 oktober 2021, 20/01408.

Lees hier de volledige uitspraak.