Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2021:1425, 1 oktober 2021, 20/01408)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 October 2021

Vervreemding grond door woningcorporatie aan projectontwikkelaar na sloop woningen. Goedkeuring van minister vereist? Art. 27 lid 1, onder a, Woningwet en art. 25 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

ECLI:NL:HR:2021:1425, 1 oktober 2021, 20/01408.

Lees hier de volledige uitspraak.