Uitspraak Hoge Raad: Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 December 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.