Uitspraak Hoge Raad: Verjaring van bevoegdheid (ECLI:NL:HR:2016:2623, 18 november 2016, nr. 15/02237)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 November 2016

Verjaring van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak; art. 3:324 BW. Veroordeling tot vergoeding van wettelijke rente zonder dat het bedrag bepaald is: valt dit onder de korte verjaringstermijn van lid 3 (‘hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald’)?

ECLI:NL:HR:2016:2623, 18 november 2016, nr. 15/02237

Klik hier voor de volledige uitspraak.