Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 June 2021

Gestolen auto wordt uitgebrand teruggevonden. Brandschade gedekt ondanks ontbreken dekking voor aan de brand voorafgegane diefstal? Maatstaf ter vaststelling causaal verband tussen gedekte gebeurtenis en schade; uitleg polis.

ECLI:NL:HR:2021:815, 4 juni 2021, 19/04757.

Lees hier de volledige uitspraak.