Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2023

Verzekerde voldoet niet aan mededelingsplicht art. 7:928 BW. Op welk moment gaat vervaltermijn van art 7:929 lid 1 BW lopen waarbinnen verzekeraar beroep op verzwijging kan doen? “Ontdekking”, subjectieve bekendheid, onderzoeksplicht?

ECLI:NL:HR:2023:1050, 7 juli 2023, 22/01111.

Lees hier de volledige uitspraak.