Uitspraak Hoge Raad: Vordering tot doorbetaling van loon bij ziekte (ECLI:NL:HR:2016:198, 5 februari 2016, nr. 14/04910)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

05 February 2016

Arbeidsrecht. Vordering tot doorbetaling van loon bij ziekte (art. 7:629 BW). Proceskostenveroordeling ten laste van werknemer die in zijn vordering niet-ontvankelijk is verklaard? Art. 7:629a lid 6 BW; kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

ECLI:NL:HR:2016:198, 5 februari 2016, nr. 14/04910

Klik hier voor de volledige uitspraak.