Uitspraak Hoge Raad: WSNP

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 March 2018

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288).

ECLI:NL:HR:2018:316, 9 maart 2018, nr. 17/04948

Klik hier voor de volledige uitspraak.