Uitspraak Hoge Raad: WSNP. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:351, 5 maart 2021, 20/01989)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

05 March 2021

Betekenis art. 350 lid 5 Fw: van rechtswege faillissement? Mogelijkheid tot herstel einduitspraak: art. 31 en 32 Rv en gesloten stelsel van rechtsmiddelen. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3476. Hoge Raad doet zelf zaak af.

ECLI:NL:HR:2021:351, 5 maart 2021, 20/01989.

Lees hier de volledige uitspraak.