Verlaging partneralimentatie vanwege luxe levensstijl ex-partner?

expertise:

Family & Inheritance law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

28 January 2021

Indien een wijziging van omstandigheden zich voordoet kan zowel de alimentatiegerechtigde, als de alimentatieplichtige, een verhoging of verlaging van de geldende partneralimentatie vragen. Deze wijziging van de partneralimentatie kan in bepaalde gevallen zelfs met terugwerkende kracht ingaan, gepaard met de bijbehorende na- of terugbetalingsverplichting. In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:9745) ging het om de vraag of de vrouw nog behoefte heeft aan een bijdrage van de man, nu zij door haar nieuwe partner wordt voorzien van de nodige luxe cadeaus.

Wat was het geval? De nieuwe partner van de vrouw betaalt voor haar luxe vakanties, uitjes, etentjes, een nieuwe auto en benzinekosten. Volgens het hof houdt de vrouw er als gevolg van deze betalingen weliswaar een luxere levensstijl op na dan tijdens het huwelijk, maar dienen de traktaties van de nieuwe partner als extra te worden aangemerkt waarmee nog niet wordt voorzien in haar basis huwelijksgerelateerde behoefte. Ondanks dat de vrouw dus profiteert van de betalingen van haar nieuwe partner hoeven deze niet in mindering te worden gebracht op haar behoeftigheid. 

Het hof benoemt daarbij de nieuwe partner in deze zaak niet onderhoudsplichtig is jegens de vrouw. De vrouw en haar nieuwe partner zijn namelijk niet getrouwd, zijn geen geregistreerd partnerschap aangegaan en leven eveneens niet samen als waren zij gehuwd zijn. De alimentatieverplichting kan derhalve niet op grond van artikel 1:160 BW worden doorbroken en de nieuwe partner kan daardoor ook niet worden gedwongen om in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw te voorzien.

Let wel, het ging in deze uitspraak om luxe uitgaven (“extra’s”). De vraag is of de uitkomst een andere zou zijn geweest indien de nieuwe partner meer basale kosten van levensonderhoud van de vrouw zou voldoen (zoals boodschappen en kleding). Ook in dat geval blijft het echter zo dat de vrouw niet zelf over deze middelen beschikt en er voor de nieuwe partner (zolang zij niet samenwonen als ware zij gehuwd) geen onderhoudsverplichting bestaat.

Wij bekijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn om in uw situatie tot wijziging van de alimentatieverplichting te komen.