Verplichting voor werknemersverzekeringen geldt niet voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers)

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

07 March 2018

Werknemers genieten op vele manieren uitgebreide bescherming. Dit kan voor werkgevers een reden zijn om een ZZP’er in te schakelen, aangezien de werkgever-werknemerrelatie en bijbehorende verplichtingen dan niet van toepassing zijn.

Echter, het is cruciaal om in gedachten te houden dat ZZP’ers in sommige gevallen op gelijke voet met werknemers worden gesteld. In de rechtspraak is herhaaldelijk bevestigd dat een opdrachtgever een uitgebreide zorgplicht kan hebben voor de ZZP’ers die zij inhuren. Dit komt (bijna) overeen met de zorgplicht die een werkgever ten opzichte van zijn werknemers heeft, met name wanneer hij invloed heeft op de situaties waarin de ZZP’er werkt.

Geldt dit ook voor de verzekeringsplicht voor werkgevers op basis van goed werkgeverschap, die door de rechtspraak is ontwikkeld? Een werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers die tijdens werktijd deelnemen aan het verkeer, goed verzekerd zijn. Heeft een bedrijf deze plicht ook ten opzichte van ingehuurde ZZP’ers? Volgens een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, is dit in principe niet het geval.

De Feiten

In de betreffende uitspraak kreeg een ZZP’er een eenzijdig ongeluk in een bedrijfsauto van de opdrachtgever en raakte gewond. Voor de rechter claimde de ZZP’er dat de opdrachtgever verantwoordelijk was voor de schade door het ongeval. De opdrachtgever had volgens de ZZP’er een uitgebreide verzekering voor hem moeten afsluiten op basis van goed werkgeverschap.

Oordeel van de Rechtbank

De rechtbank steunde de argumenten van de ZZP’er niet. Volgens hen geldt de verzekeringsplicht alleen in de relatie tussen werkgever en werknemer op basis van goed werkgeverschap. De opdrachtgever heeft volgens hen deze plicht niet tegenover een ZZP’er die een opdracht uitvoert. Ook ziet de rechtbank geen reden voor een dergelijke uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De ZZP’er bevindt zich namelijk in een andere situatie dan de werknemer. De ZZP’er had ook zijn eigen (bedrijfs)auto tot zijn beschikking. Het staat hem vrij om deze auto te gebruiken. Hij gebruikte de bedrijfsauto van de opdrachtgever alleen om praktische redenen.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat, met betrekking tot mogelijke verplichtingen jegens ZZP’ers, het belangrijk is of de werkgever invloed heeft op de werkomstandigheden en of de positie van de ZZP’er kan worden gelijkgesteld aan die van een werknemer. Het oordeel van de rechter zou waarschijnlijk anders zijn geweest als de ZZP’er verplicht was om een bedrijfsauto van de opdrachtgever te gebruiken.

Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken met ZZP’ers en de eventuele aansprakelijkheid op dit gebied uit te sluiten. Als opdrachtgever kunt u bijvoorbeeld schriftelijk bepalen dat de ZZP’er zijn eigen (bedrijfs)auto gebruikt om de opdracht uit te voeren.

Als u vragen hebt naar aanleiding van dit artikel of andere arbeidsrechtgerelateerde vragen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van de leden van de sectie arbeidsrecht.