Vialis ontvangt alsnog volledige boete-immuniteit voor kartel in de verkeersregelinstallatiesector

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

26 July 2010

Vialis Traffic B.V. (Vialis) heeft alsnog 100% boete-immuniteit ontvangen voor haar betrokkenheid bij een kartel in de verkeersregelinstallatiesector. Eerder had de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar een clementiepercentage van 80% toegekend. Na een succesvol beroep van Vialis bij de rechtbank Rotterdam heeft de NMa in een nieuw besluit op bezwaar het clementiepercentage tot 100% verhoogd.

In 2008 heeft de NMa Vialis een boete van ruim 40.000 euro opgelegd vanwege betrokkenheid bij een kartel in de verkeersregelinstallatiesector, dat onderdeel vormde van de bouwfraude. In deze boete was 80% clementiekorting verdisconteerd. De reden voor het niet toekennen van volledige boete-immuniteit was dat Vialis twee bijeenkomsten had georganiseerd waarbij zij andere deelnemers had geïnformeerd dat ze van plan was het kartel bij de NMa te melden of al reeds had gemeld. De NMa was van mening dat deze gedragingen mogelijk het onderzoek hebben belemmerd en andere betrokken ondernemingen mogelijk bewijs hebben vernietigd. Vialis heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt, dit bezwaar werd echter niet gehonoreerd. Hierop is Vialis naar de rechter gestapt waar ze heeft gesteld dat soortgelijke bijeenkomsten als die zij heeft georganiseerd ook in andere deelsectoren van de bouw hebben plaatsgevonden. In deze andere zaken hebben deze bijeenkomsten geen rol gespeeld bij het toekennen van een clementiepercentage.

De rechtbank Rotterdam heeft gesteld dat de NMa onvoldoende heeft aangetoond waarom in de onderhavige zaak het belang van de georganiseerde bijeenkomsten zwaarder woog dan in andere deelsectoren. De rechtbank Rotterdam heeft het bestreden besluit op bezwaar daarop vernietigd en de NMa opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak van de rechter.

In het nieuwe besluit op bezwaar heeft de NMa aangegeven dat ze op basis van de beschikbare gegevens niet meer kan achterhalen wat de aard en setting van de andere bijeenkomsten waren en waarin deze verschilden van de bijeenkomsten georganiseerd door Vialis. De NMa heeft aangegeven dat ze hier ook geen nader onderzoek naar wenst te doen en acht het hoogst onwaarschijnlijk dat ruim zes jaar na dato nog betrouwbare informatie naar voren zal komen over hetgeen zich tijdens de genoemde bijeenkomsten heeft voorgedaan. Om deze reden kent de NMa Vialis alsnog 100% boetevermindering wegens clementie toe.