Wanneer is een enkele brief onvoldoende om een stuitingshandeling aan te geven en de verjaring van een vordering te voorkomen?

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

08 March 2018

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Onlangs heeft de rechtbank besloten om een schuldsaneringsregeling met twee jaar te verlengen. De vraag of de schuldenaar ontvankelijk is in het daaropvolgende hoger beroep, is een kwestie die al meerdere malen ter sprake is gekomen. Deze zaak is al eerder behandeld in HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288.

In het bijzonder het geval van ECLI:NL:HR:2018:316, 9 maart 2018, nummer 17/04948, kan er een discussie op gang brengen over de ontvankelijkheid van de schuldenaar.

Wil je de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier.

Het verlengen van een schuldsaneringsregeling binnen het procesrecht kan grote gevolgen hebben. Daarom is het essentieel om up-to-date te blijven van actuele uitspraken en jurisprudentie, zoals die van de Hoge Raad. Het kan u een beter inzicht geven in uw juridische positie als schuldenaar of schuldeiser. De zaak, geciteerd als ECLI:NL:HR:2018:316, illustreert dit perfect. Mis geen enkele update over uitspraken met betrekking tot het verlengen van een schuldsaneringsregeling door onze bronnen te volgen.