Warmtenetwerk Magazine, lente 2011, “Waar staan we met de Warmtewet?”

sector:

Energy and Sustainability

expertise:

Competition & Regulatory

12 April 2011

De Warmtewet die consumenten moet beschermen tegen te hoge prijzen bij warmtelevering is al jarenlang onderwerp van discussie. De Warmtewet is op 10 februari 2009 al aangenomen door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel is tot op heden nog niet in werking getreden. De datum van inwerkingtreding is in de wet zelf bepaald: de wet zal pas in werking treden met ingang van de vierde kalendermaand nadat deze in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Zover is het echter nog niet.

Voor het Warmte Netwerk Magazine schreef Silvia Vinken hierover een artikel.