Webwinkels opgelet: nieuwe Europese regels per 2014

05 September 2013

Op 13 december 2013 dient de nieuwe Europese Consumentenrichtlijn door Nederland te zijn geïmplementeerd in ons nationale recht. Op 13 juni 2014 uiterlijk dient de nieuwe Consumentenrichtlijn van toepassing te zijn. U bent dan als webwinkel gebonden aan de nieuwe regelgeving. Voldoet uw webwinkel al aan de nieuwe, strengere voorwaarden? TEST

Advocaat Maarten Rijks, vaste spreker bij seminars van de Kamer van Koophandel Noord-Brabant over het starten van een webwinkel: “De nieuwe Consumentenrichtlijn brengt grote veranderingen met zich mee. Webwinkels doen er verstandig aan zich nog dit jaar goed te laten informeren, zodat zij eind 2013 niet onverhoopt voor vervelende verrassingen komen te staan.”

Nieuwe Europese regels

De nieuwe Consumentenrichtlijn (2011/83/EC) voorziet in de basisrechten van consumenten in de Europese Unie en is in het bijzonder gericht op de bescherming van de Europese consument bij het online winkelen (de zogenaamde ‘koop op afstand’). De Consumentenrichtlijn bepaalt bijvoorbeeld wie moet worden verstaan onder een ‘consument’ en aan welke informatieplicht een webwinkel dient te voldoen: bijvoorbeeld het vermelden van de identiteit van de webwinkel inclusief alle contactgegevens op de website.

Een belangrijk recht voor Europese consumenten is het herroepingsrecht: het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te kunnen afzien van een online aangekocht product. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij bederfelijke of op maat gemaakte producten. De nieuwe richtlijn harmoniseert daarnaast de regels over bezorging van producten en de risico-overgang van de webwinkel naar de consument. Ook dient de consument voldoende te worden geïnformeerd over toepasselijke wettelijke garantie en de gehanteerde klachtenprocedure.

De Nederlandse wetgeving op het gebied van de koop of afstand voldoet voor een groot deel al aan de nieuwe Consumentenrichtlijn die met name zal zorgen voor het gelijktrekken van rechten van de Europese consument in alle landen. De belangrijkste, praktische wijziging met de komst van de nieuwe richtlijn voor u als webwinkel is de verdubbeling van de termijn waarbinnen de consument af kan zien van de koop: een recht om rekening mee te houden!

De Tien Geboden

De Europese Commissie heeft de volgende Tien Geboden voor webwinkeliers (tien voordelen voor de Europese consument) als volgt samengevat:

  • Verbod op verborgen kosten op internet.
  • Duidelijkheid over de prijs.
  • Verbod op vooraf aangevinkte check boxes.
  • 14 dagen herroepingrecht (i.p.v. 7 dagen).
  • Terugbetaling na ontbinding binnen 14 dagen.
  • EU formulier voor ontbinding koop.
  • Verbod op ‘extra’ kosten voor betaling creditcard.
  • Duidelijkheid verschaffen over betaling retourzending.
  • Betere bescherming voor consument bij aanschaf digitale producten.
  • Invoeren algemene EU regels met doel om bedrijven (webwinkeliers) gemakkelijker grensoverschrijdende zaken te laten doen.

Kunnen wij helpen?

Heeft u een webwinkel of bent u van plan een webwinkel te openen en wilt u zorgen dat uw webwinkel voldoet aan de huidige en toekomstige regelgeving? Neem dan contact op. BANNING Advocaten  verzorgt een quick scan van uw webwinkel, het opstellen en controleren van algemene voorwaarden en het opstellen en controleren van een privacy statement.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Maarten Rijks of download zijn brochure.