Wetsvoorstel EU Openbaar Ministerie

22 July 2013

Een EU Openbaar Ministerie moet ervoor zorgen dat criminelen die frauderen met EU-geld in de hele Unie krachtiger worden vervolgd. Dit nieuwe orgaan zal zich uitsluitend bezighouden met onderzoek en vervolging en mag strafbare feiten, die ten koste gaan van de EU-begroting, zo nodig in de EU lidstaten aan de rechter voorleggen.

De Europese Commissie prijst in haar persbericht dit voorstel ruimhartig aan. De Rijksoverheid laat in een eigen persbericht weten, onder verwijzing naar haar eerdere standpunt uit 2011, dat dit nieuwe voorgestelde orgaan bij haar op twijfels stuit.

Het EU Openbaar Ministerie zal overwegend economische misdrijven gaan vervolgen. Vast staat dat mededingingsrechtelijke inbreuken vooralsnog niet tot haar onderzoeksterrein zullen behoren. Dat kan op termijn anders worden. In Nederland worden mededingingsrechtelijke inbreuken, waaronder het kartelverbod, niet strafrechtelijk bedreigd. In sommige andere landen wel. De discussie over de doeltreffendheid

De voorgestelde verordening moet nu door de Raad unaniem worden vastgesteld, na goedkeuring van het Europees Parlement. Denemarken is niet betrokken bij het Europees openbaar ministerie. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen evenmin deel, tenzij zij vrijwillig en uitdrukkelijk anders besluiten (opt-in).

Geïnteresseerden kunnen 6 september 2013 bij het T.M.C. Asser Instituut een conferentie volgen over dit onderwerp.

Meer weten?

Mail Adriaan Buyserd

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.