Wetsvoorstel recht op thuiswerken

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Op 16 februari 2012 hebben het CDA en GroenLinks een wetsontwerp gepresenteerd dat werknemers het recht geeft op thuiswerken en op flexibele werktijden. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de huidige Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken.

Werknemers zouden steeds meer belang hechten aan een goede balans van werken, zorgen en scholing. Verplichte aanwezigheid op kantoor, lange files, werktijden van negen tot vijf en inflexibele roostertijden belemmeren werknemers daarin. Uit onderzoeken zou zijn gebleken dat werknemers het meest behoefte hebben aan mogelijkheden om hun arbeidsuren flexibel te kunnen inrichten.

Met dit wetsvoorstel willen de initiatiefnemers de combinatie van arbeid en privé effectief ondersteunen. Werknemers krijgen het recht hun werkgever te verzoeken om een wijziging in arbeidsuren, werktijden en werkplek.

De Wet flexibel werken heeft zowel voor de werknemer als werkgever voordelen. Zo is gebleken dat mensen die flexibel werken meer tevreden zijn over hun baan. Verder kunnen flexibele werkers meer werk aan, efficiënter werken en zelfs meer uren gaan werken.

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat bedrijven die graag willen dat hun werknemers op afwijkende tijden werken, aantrekkelijker worden als ze daar zelf inspraak in hebben. Bovendien kunnen bedrijven die de standaard werkweek durven los te laten ook beter inspringen op de wensen van hun klanten die ook steeds meer op zoek zijn naar diensten buiten de standaard openingstijden om. Gebleken is dat werknemers die flexibel werken ook productiever zijn.

Een andere bijkomstigheid is dat flexibel werken bijdraagt aan een ‘schoner’ milieu. Flexibel werken zou namelijk een oplossing kunnen zijn voor het fileprobleem, waardoor ook weer minder CO2-uitstoot zou zijn.

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur kan een werknemer zijn werkgever vragen om een vermindering of vermeerdering van het aantal arbeidsuren. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de Waa, waarmee wordt beoogd dat werknemers een verzoek kunnen indienen voor iedere vorm van flexibel werk. Door toevoeging van de begrippen ‘arbeidstijden’ en ‘plaats’ wordt ieder verzoek tot flexibel werk mogelijk als dit voldoet aan de definitie van de arbeidsvoorwaarden. De Waa beperkt zich daardoor niet meer tot alleen een aanpassing in arbeidsuren.

Ook bij de nieuwe wet behouden werkgevers het recht om het verzoek van een werknemer af te wijzen. Zij worden slechts verplicht die (eventuele) afwijzing goed te motiveren.