Wetsvoorstel UAVG krijgt groen licht van de Tweede Kamer: wat betekent dit voor ons?

expertise:

IT & Privacy

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 March 2018

We tellen af naar de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)! Een belangrijk moment dat eraan komt. Maar eveneens de ‘Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming’ (UAVG) zal in werking treden. In onze vorige blog informeerden we dat het wetsvoorstel van UAVG op 13 december 2017 is gepubliceerd. Afgelopen week, op dinsdag 13 maart 2018, is het UAVG-wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Dit voorstel is nu al bij de Eerste Kamer. Er zijn enkele aanpassingen verricht aan het wetsvoorstel door twee amendementen te accepteren. In deze blog bespreken we deze twee nieuwigheden.

Wat betekent de UAVG concreet?

De AVG is direct van toepassing op Nederland, maar sluit nationale invulling niet uit. Daarin is ruimte voorzien voor nationale wetgevers om specifieke bepalingen toe te voegen of juist uitzonderingen te maken. De UAVG maakt van deze optie gebruik om aanvullende bepalingen te stellen en de AVG uit te voeren.

Wat is er precies veranderd?

Meer aandacht voor de behoeftes van het MKB

Een extra artikel in de UAVG gaat specifiek over het MKB. Dit komt voort uit overweging 13 van de AVG, waarin gevraagd wordt om rekening te houden met de bedrijfsgrootte. Het doel is om geen overbodige lasten op te leggen. MKB bedrijven mogen rekenen op soepelere regels, maar zijn zeker niet uitgezonderd van handhaving.

Veranderingen in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Het tweede amendement regelt de samenstelling van de AP. Het College van de AP zal bestaan uit drie leden: de voorzitter en twee andere leden. De verantwoordelijkheden van de AP groeien met de AVG, dus om deze reden is het College uitgebreid.

Tot slot

De bal ligt nu bij de Eerste Kamer, die stemt over het wetsvoorstel. De Uitvoeringswet wordt idealiter tegelijkertijd met de AVG van kracht op 25 mei. De klok tikt!

Is uw bedrijf al AVG-compliant?

BANNING helpt u graag bij het voorbereiden op de AVG. We organiseren twee gratis seminars over dit onderwerp. Meld u aan via deze link. Plaatsen zijn beperkt!

Heeft u niet de mogelijkheid om bij onze seminar aanwezig te zijn, of heeft u na afloop nog behoefte aan extra informatie? Overweeg dan ons boek Checklist Privacy aan te schaffen. Deze herziene uitgave biedt 46 checklists om uw privacybeleid op punt te stellen. Interesse? Laat het ons weten via privacy@www.banning.nl.