Wie de Kaatshandschoen Past… Een Uitgebreide Uitleg en Discussie voor de Moderne Kaatser

27 May 2015

In een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland op 27 mei 2015, wordt het belang van het mededingingsrecht nogmaals bevestigd. Deze uitspraak toont aan dat het mededingingsrecht van toepassing is op alle economische sectoren.

Het ging in de zaak specifiek om het licentiebeleid van de Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Het vraagstuk was of het maken van kaatshandschoenen in strijd was met artikel 6 Mw (kartelverbod) en/of artikel 24 Mw (misbruik van economische machtspositie).

Het kaatsen is een populaire sport in Friesland waarbij de deelnemers speciale handschoenen dragen. Volgens het KNKB-reglement, alleen te kopen bij drie door de KNKB aangewezen licentiehouders.

De eiser in de zaak, actief als kaatssporter en maker van kaatshandschoenen, betoogde dat het licentiebeleid zijn vrijheid beperkte en in strijd was met de mededingingsregels. Hij wilde met zijn zelfgemaakte handschoenen de kaatssport professioneel beoefenen en vond dat de sporter de vrijheid moet hebben om zijn eigen materiaal uit te kiezen.

Hoewel de eiser een marktonderzoek had laten uitvoeren om zijn vordering te onderbouwen, vond de Voorzieningenrechter niet dat het kaatsreglement de concurrentie op de markt voor kaatshandschoenen beperkte. Ook was het niet aannemelijk dat het licentiebeleid de mededinging beperkte.

De uitspraak is interessant, niet alleen omdat er weinig mededingingszaken zijn die betrekking hebben op sportactiviteiten, maar ook omdat het wederom aantoont dat de bewijsplicht in deze zaken hoog is.

Daarnaast is het opmerkelijk dat de rechter in zijn uitspraak uitgebreid ingaat op de marktanalyse die nodig is voor een inhoudelijke beoordeling van de vraag of het licentiebeleid daadwerkelijk in strijd is met de mededingingsregels.

Het verhaal eindigt goed voor de eiser. Vanaf 2016 zal de KNKB het licentiebeleid anders vormgeven en kan iedereen die aan de objectieve criteria voldoet, een licentie aanvragen om wedstrijdkaatshandschoenen te produceren.

Wil je op de hoogte blijven van dit soort ontwikkelingen in het mededingingsrecht? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven. Heb je vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Silvia Vinken via mail of via LinkedIn.