Commissie: Nederlandse voetbalclubs geen onrechtmatige staatssteun

04 July 2016

Na jarenlang diepgaand onderzoek is de Europese Commissie uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de steun die verscheidene Nederlandse gemeenten aan vijf Nederlandse voetbalclubs hebben toegekend, in overeenstemming zijn met de Europese staatssteunregels.

De EU-staatssteunregels zijn van toepassing op overheidsinterventies op de markt om te garanderen dat de mededinging niet wordt verstoord. Profsport is volgens vaste jurisprudentie een economische activiteit waarop de staatsteunregels onverkort van toepassing zijn. In de woorden van EU Commissaris Margrethe Vestager:

Als overheden subsidies verstrekken, bestaat het risico dat de concurrentie wordt verstoord. Profvoetbalclubs zijn ondernemingen en de Commissie moet garanderen dat de economische concurrentie tussen de clubs niet wordt verstoord door overheidssubsidies voor enkelen.”  

Omdat de onderzochte clubs financiële moeilijkheden hadden, heeft de Commissie de maatregelen voor een deel van de clubs getoetst aan de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Die richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat reddings- en herstructureringssteun alleen gaat naar ondernemingen met realistische vooruitzichten op levensvatbaarheid die maatregelen nemen om de concurrentieverstoringen door de staatssteun te verminderen.

PSV: geen staatssteun

Met betrekking tot de “sale and leaseback“-transactie tussen de gemeente Eindhoven en PSV aangaande onder meer de grond onder het Philipsstadion is de Commissie van mening dat die voldoet aan het ‘market economy investor principle’ (dat wil zeggen dat deze is uitgevoerd onder omstandigheden die een particuliere investeerder in een markteconomie ook zou aanvaarden). De Commissie concludeert dan ook dat de maatregel met betrekking tot PSV in het geheel geen staatssteun was, in de zin van de EU-regels. Bij haar beoordeling hield de Commissie rekening met een onafhankelijk extern taxatierapport dat de basis van de transactie vormde.

FC Den Bosch, MVV, NEC en Willem II: verenigbare staatssteun

Ten aanzien van FC Den Bosch, MVV, NEC en Willem II stelt de Commissie vast dat realistische herstructureringsplannen zijn uitgevoerd. De clubs hebben volgens de Commissie aanzienlijk bijgedragen aan de kosten van hun herstructurering. Verder zijn maatregelen doorgevoerd om de concurrentieverstoringen door de gemeentelijke bijdragen aan de herstructurering te verminderen, zoals het beperken van het aantal werknemers, het aantal geregistreerde spelers en de lonen van de spelers.

Op grond hiervan concludeert de Commissie dat de maatregelen met betrekking tot FC Den Bosch, MVV, NEC en Willem II in overeenstemming waren met de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden van 2004.

PSV en de gemeente Den Bosch werden in deze kwestie bijgestaan door Martijn Jongmans.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over staatssteun en het laten checken van contracten met de overheid?

Stem het af met een in staatssteun gespecialiseerde advocaat: Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.