Definitief rapport over sectoronderzoek in e-commerce: Wees voorzichtig bij het beperken van de verkoop op internet

08 June 2017

De Europese Commissie heeft onlangs een definitief rapport gepubliceerd naar aanleiding van een sectoronderzoek naar e-commerce. In deze blog lichten we de belangrijkste bevindingen toe met betrekking tot internetverkoop van consumentengoederen.

Sector Onderzoek

Tijdens het onderzoek stelde de Europese Commissie vragen aan bijna 1900 bedrijven die actief zijn in de verkoop van consumentengoederen via het internet en digitale content. De commissie analyseerde ook ongeveer 8000 distributie- en licentiecontracten.

De voorlopige bevindingen van het onderzoek werden in september vorig jaar gepubliceerd (zie onze eerdere blog hierover). In het definitieve rapport zijn reacties van belanghebbenden (66 in totaal) meegenomen en de eerdere conclusies grotendeels bevestigd. Samen met het rapport is er een Commission staff working document gepubliceerd waarin de bevindingen in detail beschreven worden.

Bevindingen

In het definitieve rapport worden door de Europese Commissie een aantal zaken geïdentificeerd die de concurrentie kunnen beperken. Volgens de Europese Commissie zijn de belangrijkste trends in de markt als volgt:

  • Een groot aantal producenten heeft de afgelopen tien jaar besloten om hun producten rechtstreeks aan consumenten te verkopen via eigen webwinkels. Op deze manier concurreren zij steeds meer met onafhankelijke distributeurs;
  • Er is een groeiend gebruik van selectieve distributiesystemen, waarbij de producten alleen kunnen worden verkocht door vooraf geselecteerde erkende distributeurs en verkoop aan niet-erkende distributeurs is verboden. Producenten gaven in het onderzoek aan dat zij toenemend gebruik maken van deze selectieve distributie om hun distributienetwerk beter te controleren, met name in termen van distributiekwaliteit en prijs;
  • Er is een toename in het gebruik van contractuele beperkingen door producenten om hun distributie beter te kunnen controleren. Afhankelijk van het bedrijfsmodel en de strategie, kunnen deze beperkingen verschillende vormen aannemen, zoals prijsbeperkingen, een verbod op online marktplaatsen, beperkingen op het gebruik van prijsvergelijkingsinstrumenten en het uitsluiten van puur online spelers uit hun distributienetwerk.

Volgens de Commissie kunnen sommige van deze praktijken gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de distributie te verhogen. Andere praktijken kunnen echter onrechtmatig consumenten de voordelen van een grotere productkeuze en lagere prijzen bij online verkoop ontnemen. De Commissie zal hiertegen actie ondernemen. Mogelijke problemen die de Commissie ook noemt zijn het gebruik van prijssoftware (dat automatisch de prijzen van producten vergelijkt en/of aanpast), het hanteren van verschillende prijzen voor online en offline verkoop en het algemene beperken van verkoop en adverteren via internet.

Wat Gaat Er Gebeuren?

De resultaten van het sectoronderzoek geven aan waar de Europese Commissie haar aandacht op zal richten. De bevindingen onthullen mogelijke problematische beperkingen van internetverkoop in het licht van het mededingingsrecht. Naast lopende onderzoeken (zoals het onderzoek naar Guess en de onderzoeken naar de verkoop van consumentenelektronica, videogames en hotelaccommodaties) wordt verwacht dat er meer onderzoeken zullen volgen naar het beperken van internetverkoop door bedrijven die online actief zijn in de verkoop van consumentengoederen.

Zijn uw distributieovereenkomsten nog steeds compliant?

Veel bedrijven hebben naar aanleiding van het onderzoek hun distributieovereenkomsten aangepast of veranderen de manier waarop ze deze uitvoeren. Wilt u zeker weten dat uw distributieovereenkomsten nog steeds voldoen aan de wet? Laat ze dan controleren door een van onze specialisten op het gebied van distributie en mededingingsrecht. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met middels Minos van Joolingen of mevr. Esra van der Wolk.

Wilt u op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.