Drie Europese onderzoeken naar mededingingsovertredingen bij internetverkoop

06 February 2017

De Europese Commissie is drie onderzoeken gestart naar mogelijke overtredingen van de mededingingsregels bij het aanbieden van goederen en diensten via internet. Het gaat om onderzoeken naar de verkoop van consumentenelektronica, videospellen en hotelovernachtingen.

Sectoronderzoek e-commerce

Al eerder berichtten wij over het e-commerce sectoronderzoek van de Europese Commissie en de toenemende aandacht voor mededingingsovertredingen bij internetverkoop binnen Europa. De eerste resultaten van het sectoronderzoek werden afgelopen september bekendgemaakt. Het definitieve rapport van bevindingen wordt eind juni 2017 verwacht. Aanleiding van het onderzoek was de tegenvallende groei van grensoverschrijdende internethandel binnen de EU.

Geo-blocking

Naar aanleiding van het sectoronderzoek e-commerce volgde onder andere een Europees wetgevingsvoorstel om geo-blocking tegen te gaan. Geo-blocking is een vorm van discriminatie bij het aanbieden van bepaalde goederen of diensten op basis van nationaliteit of woonplaats van de betreffende consument, zoals het blokkeren van toegang tot websites, het niet kunnen plaatsen van een bestelling bij een webwinkel, het weigeren van levering of verzending naar het buitenland en het hanteren van verschillende prijzen en voorwaarden afhankelijk van nationaliteit, land of woonplaats van de consument. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van geo-blocking door bedrijven.

Onderzoeken

Tevens naar aanleiding van het sectoronderzoek is de Europese Commissie drie individuele onderzoeken gestart naar overtredingen van de mededingingsregels door groepen berdrijven bij het aanbieden van goederen of diensten via het internet. De onderzoeken hebben betrekking op:

  • Producenten van consumentenelektronica (o.a. Philips en Pioneer) die prijzen zouden hebben opgelegd aan distributeurs van diverse huishoudelijke apparaten, notebooks en hi-fi producten. Retailers zouden hierbij gebruik hebben gemaakt van software die de internetprijzen automatisch aanpaste aan die van concurrenten;
  • Tour operators (waaronder Thomas Cook en TUI) en hotels die zouden hebben gediscrimineerd in het aanbieden van hotels aan consumenten op basis van hun nationaliteit of locatie waardoor consumenten niet de beste deals te zien kregen;
  • Videospellen die niet in andere landen gespeeld/geïnstalleerd zouden kunnen worden door het gebruik van ‘activation keys’ die enkel toegang geven aan consumenten in een bepaalde lidstaat.

Bovenstaande praktijken verhinderen grensoverschrijdend winkelen en zorgen er volgens de Europese Commissie voor dat consumenten minder keuze hebben en/of hogere prijzen betalen. Het opleggen van prijzen (ook wel bekend als ‘verticale prijsbinding’) en het verhinderen van parallelhandel is in strijd met het (Europees) kartelverbod. Zie voor een nadere uitleg over verticale prijsbinding onze vele eerdere blogs over dit onderwerp (waaronder deze) en voor een toelichting op distributie en internetverkoop onder andere deze eerdere blog.

Zijn uw distributieovereenkomsten (nog) in lijn met het mededingingsrecht?

Het is sinds lange tijd dat de Europese Commissie weer actief is in het opsporen van mededingingsovertredingen in het kader van distributie. De verwachting is dat er meer onderzoeken zullen volgen naar aanleiding van het finale rapport van bevindingen over het e-commerce sectoronderzoek in juni 2017. Bedrijven doen er derhalve verstandig aan hun distributiecontracten en -structuren en internetverkoopbeleid in het licht van het mededingingsrecht te (laten) toetsen.

Meer weten?  

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.