Manager persoonlijk aansprakelijk voor kartelboete?

22 January 2015

Volgens de Duitse arbeidsrechter in hoger beroep is een ex-werknemer niet aansprakelijk voor kartelboetes die aan zijn voormalige werkgever zijn opgelegd. De zaak krijgt naar alle waarschijnlijkheid spoedig een vervolg op het federale niveau. 

Op 20 januari 2015 wees de arbeidsrechter in Düsseldorf een claw back claim af van ThyssenKrupp. Het bedrijf werd in 2012 en 2013 door de Duitse mededingingsautoriteit voor in totaal EUR 191 miljoen beboet wegens deelname aan een kartel op de markt voor treinrails. ThyssenKrupp mag deze kartelboetes niet verhalen op één van haar voormalige werknemers, die zij mede verantwoordelijk houdt voor de kartelafspraken.

In dit geval procedeerden het moederbedrijf en twee dochterondernemingen tegen één ex-werknemer, die in het verleden manager en bestuurder was van diverse dochterondernemingen binnen het concern. Het verwijt was dat de desbetreffende ex-werknemer aan de kartelafspraken had deelgenomen, althans daarvan wist maar niets vertelde. En zelfs als hij daarvan niets wist, zou hij nog steeds aansprakelijk zijn wegens tekortschietend toezicht, aldus het betoog van ThyssenKrupp.

Het hof wijst verhaal van de opgelegde kartelboetes af. Het lijkt met name bezorgd voor een ondermijnende werking, indien bedrijven kartelboetes op (ex)werknemers mogen verhalen. Daarmee wordt mogelijk de afschrikwekkende werking van het kartelbeleid voor bedrijven verminderd. Verder wijst het hof op de verschillen in de boetewetgeving: bedrijven kunnen tot 10% van hun jaaromzet beboet worden; voor personen geldt dat zij maximaal EUR 1 miljoen boete kunnen krijgen. Dit verschil vervaagt als de eerste categorie boetes op natuurlijke personen mag worden afgewenteld.

Het arrest van de arbeidsrechter in Düsseldorf is een uitspraak in hoger beroep. In eerste instantie wees de rechter in Essen de vorderingen reeds af. ThyssenKrupp heeft wel verlof gekregen de zaak te vervolgen voor het Bundesarbeitsgericht. Het bedrijf liet deze week weten dat waarschijnlijk te gaan doen, zodat deze verhaalszaak zal worden voortgezet op federaal niveau.

Weten hoe het zit met verhaalsacties op (ex)werknemers in Nederland?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.