Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Bewijsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 February 2023

Art. 186 Rv. Art. 28 Wet Bibob. Kunnen partijen onmiddellijk hoger beroep instellen tegen beslissing van rechter-commissaris om door getuige in voorlopig getuigenverhoor gedaan beroep op verschoningsrecht te honoreren? Kan getuige in voorlopig getuigenverhoor verschoningsrecht ontlenen aan Wet Bibob?

ECLI:NL:HR:2023:255, 17 februari 2023, 22/00623.

Lees hier de volledige uitspraak.