Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR)

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

16 September 2021

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet draagt bij aan de professionalisering van het bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, en stichtingen. De wet kende al uitgebreide regelingen voor het bestuur en toezicht bij de BV en de NV. Onder andere voor de benoeming van toezichthouders en de besluitvorming bij tegenstrijdig belang en afwezigheid van bestuurders. De WBTR breidt deze regelingen uit naar de vereniging en de stichting. Daardoor kunnen bijvoorbeeld toezichthouders bij verenigingen en stichtingen worden benoemd. Deze toezichthouders worden dan aangeduid met de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen.

Andere onderdelen van de WBTR zijn:

  • in de wet is een norm opgenomen waaraan bestuurders en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, en stichtingen moeten voldoen;
  • de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, en stichtingen is aangescherpt;
  • uitbreiding van de mogelijkheden om bestuurders en toezichthouders van stichtingen te ontslaan, en
  • de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel bij de vereniging, coöperatie, en stichting. Dit houdt in dat de toezichthouders geen apart orgaan vormen, maar deel uitmaken van het bestuur.

 

De inwerkingtreding van de WBTR is een goede reden om de statuten van uw vereniging, coöperatie, of stichting tegen het licht te houden. Op sommige punten moeten de statuten mogelijk worden aangepast. Daarnaast biedt de WBTR meer mogelijkheden om het bestuur en toezicht vorm te geven binnen een vereniging, coöperatie, of stichting. Kortom, een goed moment om de governance van uw vereniging, coöperatie of stichting eens onder de loep te nemen.

In een aantal korte blogs zullen wij in de komende weken de belangrijkste onderdelen van de WBTR bespreken.

Heeft u vragen over de WBTR? Neem dan contact op met met onze specialisten Henk Brat, Marc Janssen of Roderic ter Rele.

 

Download brochure WBTR