Knowledge base

24 April 2024

‘De advocatenpet leren af te zetten’

Vandaag verscheen bij Het Financieele Dagblad de succesvolle jaargids “Advocatuur 2024“. In deze editie een uitgebreid verslag van de Ronde Tafel, waar Henk Brat (partner Corporate/M&A) aan deelnam, en een interview met Jan-Willem de Tombe (bestuursvoorzitter) over de professionalisering van advocatenkantoren, de belangrijkste aandachtspunten in de uitvoering van onze strategie voor dit jaar en wat deze strategie vergt van onze kantoorgenoten. Oftewel: de advocatenpet leren af te zetten!  Het volledige interview (p. 23) en het verslag van de Ronde Tafel (p. 9) is via deze link te lezen.  

Read more >

18 December 2023

Family & Inheritance law

IPR? Kom maar op!

In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet (wat meer) worden ingeruild voor eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? Dian Lauran en Marjolein Hees staan hierbij stil in een gloednieuwe editie (nr. 6) van het Tijdschrift Erfrecht.  

Read more >

20 November 2023

Competition & Regulatory

Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid, schreef Martijn Jongmans een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel ‘Wet Markt en Overheid misser’. Zijn kritiek richtte zich onder meer op de ‘algemeenbelanguitzondering’ in de wet (art. 25h lid 5 en 6 Mw). Doordat overheden zelf mogen bepalen welke activiteiten plaats vinden in het algemeen belang, was zijn inschatting dat de Wet Markt en Overheid geen zoden aan de dijk zou zetten om de doelstelling van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te verwezenlijken. Op 7 december 2021 heeft de regering een wetsvoorstel…

Read more >

13 September 2023

Family & Inheritance law Intellectual Property

Leven na de dood

Freek de Jonge zong er al over: “er is leven na de dood”. Dat geldt zeker voor IE-rechten. Marjolein Hees en Ranee van der Straaten schreven hier een mooi artikel over in de recente editie van het Vakblad Estate Planning (nr. 82).  

Read more >

30 May 2023

Real Estate, Construction & Environment

Fullservice-kantoor Banning: wij weten elkaars expertise snel te vinden

In onderstaand interview voor VG Visie 𝐙𝐨𝐦𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 komt o.a. de brede advisering op 𝐝𝐮𝐮𝐫𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝 en 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 aan bod, die in de dagelijkse praktijk van kantoorgenoot Arjen de Bruijn een steeds grotere rol gaat spelen en hoe bundeling van de kennis van Banning op verschillende rechtsgebieden van meerwaarde is voor de opdrachtgevers.  

Read more >

09 May 2023

Corporate law - M&A

Vormen van zekerheid voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van koopovereenkomst

Bij bedrijfsovernames is het gebruikelijk dat de koper bepaalde zekerheden wil met betrekking tot garanties en vrijwaringen. In het artikel, dat Lieke van Aarssen schreef voor Brookz – platform voor bedrijfsovername, legt zij uit welke varianten van zekerheid in de praktijk regelmatig voorkomen.

Read more >

08 March 2023

Corporate law - M&A

M&A in Nederland: Belangrijke kwesties waarvan u op de hoogte moet zijn

In een recente video bespreken Henk Brat en Thomson Reuters vijf belangrijke aandachtspunten bij een M&A-deal in Nederland. Het is essentieel om met deze punten rekening te houden als je je verdiept in de wereld van fusies en overnames (M&A). Ben je geïnteresseerd om meer te leren en je inzicht te vergroten? Dan nodigen we je uit om de volledige video (in het Engels) te bekijken. Je kunt deze vinden op Practical Law. Maak gebruik van deze bron om je begrip van M&A-deals verder te ontwikkelen en te verfijnen. Deze video levert niet alleen waardevolle informatie, maar biedt ook praktische…

Read more >

08 March 2023

Corporate law - M&A

M&A in the Netherlands: key issues to be aware of

Henk Brat en Thomson Reuters hebben een video opgenomen waarin vijf belangrijke punten worden besproken waarmee rekening moet worden gehouden bij een M&A-deal in Nederland.  Bekijk de volledige (Engelstalige) video via Practical Law.

Read more >

22 February 2023

Employment law

Nieuwe wetgeving klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet huis voor klokkenluiders wijzigt. Er verandert veel. Bestaande regelingen moeten worden aangepast.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Read more >

20 January 2023

IT & Privacy

Privacy gewaarborgd, ook internationaal

Toen Emma Handson een zzp’er wilde inhuren die werkt vanuit Curaçao, was dat niet zo simpel als het klinkt. In samenwerking met Banning Advocaten moesten ze ervoor zorgen dat documenten van klanten met behoud van privacy mochten worden overgedragen, zodat deze zzp’er ermee aan de slag kon. Klinkt ingewikkeld misschien, maar advocaat Floortje Eijdems van Banning Advocaten legt het graag uit. Klik hier om het volledige interview te lezen.

Read more >

30 November 2022

Corporate law - M&A

“Ondernemers verkopen hun bedrijf maar één keer”

Ons gespecialiseerde M&A-team neemt deze ondernemers bij de hand tijdens zo’n proces.   Hoe wij dit aanpakken? “Onze kracht zit in het bieden van dezelfde kwaliteit als grotere kantoren, maar dan met kleinere teams en tegen een redelijk tarief. Daag ons uit en wij leveren topkwaliteit.”    Lees hieronder het volledige interview van ons M&A-team in de Brookz 500.

Read more >

02 November 2022

Employment law

WIA-keuring 60+ vereenvoudigd…. als werkgever en werknemer dat wensen.

Het UWV kampt met forse achterstanden bij de zogeheten sociaal-medische beoordelingen bij de WIA-aanvragen. SZW-minister Van Gennip heeft daarom maatregelen genomen. Eén daarvan is de tijdelijke introductie van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers per 1 oktober jl.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Read more >

12 October 2022

Family & Inheritance law Intellectual Property

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Waar dat voorheen nog was voorbehouden aan de klassieke artistieke geesten van deze wereld, zoals de schrijver of schilder, fotograferen, bloggen, vloggen, en podcasten wij er met elkaar massaal op los. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie komen deze rechten dan toe? Ranee van der Straaten en Marjolein Hees hebben de krachten gebundeld en schreven hiervoor een artikel in TE. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Read more >

07 September 2022

Employment law

Wet Werken waar je wilt: steviger rechten voor de werknemer

Het begon als reactie op werkgevers die ondanks een dwingend thuiswerkadvies werknemers tijdens de coronapandemie naar kantoor lieten komen: het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Onlangs is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Read more >

27 June 2022

Meer dan alleen maar kantoor..

Philip van der Ven en Jan-Willem de Tombe vertellen in het interview in Mr. hoe ons kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch door middel van een grootschalige renovatie uit een diepe winterslaap is gehaald.

Read more >

15 June 2022

Employment law

Ontslag op staande voet bij bagatelzaak

Zweedse balletjes, aangebroken flesjes water en nootjes, een donut, een plastic tasje, 50 cent, tompouces, kopjes koffie, etenswaren die over de datum zijn: allemaal zaken van geringe waarde. Rechtvaardigt het ongeoorloofd meenemen c.q. opeten ervan door een werknemer desondanks ontslag op staande voet? Dit soort ontslagen noemt men ook wel bagatelzaken: ontslagen vanwege diefstal of het zich toe-eigenen van artikelen of producten met geringe of verwaarloosbare waarde.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

11 May 2022

Employment law

Alleen met objectieve reden nevenactiviteiten verbieden

Komende zomer wordt een wetswijziging verwacht die gevolgen heeft voor het kunnen inroepen van een nevenactiviteitenbeding. Zo’n beding staat in veel arbeidsovereenkomsten en is doorgaans zo geformuleerd dat de werknemer toestemming van de werkgever nodig heeft voor het verrichten van (bepaalde) nevenactiviteiten. Op dit moment stelt de wet geen eisen aan de motivering van zo’n verbod en weigerig van toestemming.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

24 March 2022

Banning Advocaten: Je krijgt maar één keer de kans

Met je gehele kantoor verhuizen naar het voormalige Paleis van Justitie. Welk advocatenkantoor durft die gelegenheid te grijpen en maakt er vervolgens een warme ontmoetingsplek van? Banning Advocaten natuurlijk. ‘Vanuit deze unieke locatie willen wij een verbindende rol vervullen in de regio’, zegt Jan-Willem de Tombe (49). ‘Denk aan een clubhuis in een paleis.’ Het volledige interview is te lezen via Regio Business.

Read more >

30 November 2021

Corporate law - M&A

‘We zijn inhoudelijk gedreven en resultaatgericht. De ondernemer staat altijd centraal.’

Afgelopen donderdag verscheen onderstaand interview met Henk Brat, Matthijs Steenpoorte, Peter Kruit en Suzanne Lodder in de Brookz 500.   

Read more >

04 November 2021

Helemaal hip: volg online een justitiepaleisrenovatie

Het lijkt wel een trend: het online verslag doen van de renovatie van justitiegebouwen. Het voormalige Paleis van Justitie in Den Bosch, waar tot 1999 rechtbank en gerechtshof huisden, wordt sinds een paar jaar door Banning Advocaten gehuurd. Het pand, eveneens een rijksmonument, was toe aan een forse renovatie. Die is via de kantoorwebsite en YouTube te volgen: in vier afleveringen wordt het hele traject in beeld gebracht.  Lees het volledige artikel in Mr. Online. 

Read more >

21 October 2021

Het kantoorpand inzetten als positionering? Banning doet het!

Deze week verscheen het interview met Jan-Willem de Tombe over de renovatie van ons kantoorpand en de (her)positionering daarvan in Mutsaerts Magazine.

Read more >

15 September 2021

Corporate law - M&A

Brochure Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet draagt bij aan de professionalisering van het bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties en stichtingen. In onderstaande brochure geven we een korte toelichting op de gevolgen van deze wet voor uw vereniging, stichting of coöperatie. Deze brochure is tevens te downloaden met de knop links.

Read more >

25 May 2021

Employment law

Recht op doorbetaald ouderschapsverlof in zicht

Ouderschapsverlof wordt op dit moment niet doorbetaald, tenzij de werknemer het geluk heeft dat in diens CAO anders is bepaald. Dit wijzigt door de Wet betaald ouderschapsverlof, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Op grond van deze wet krijgen ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof. Suzan Wolters schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

19 March 2021

Ingrijpende restauratie van oude Paleis van Justitie: ‘Open voor bijzondere activiteiten’

Het ruim 100 jaar oude gebouw aan de Bossche Spinhuiswal waar het gerechtshof was gevestigd wordt vanaf volgende week ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd. Eigenaar De Renschdael Groep gaat het pand samen met huurder Banning Advocaten opknappen en toekomstbestendig maken. Het moet ook uitnodigender worden. Vanaf begin volgend jaar is één van de statige zittingszalen geschikt als ontmoetingsruimte, als ware het een ‘clubhuis’. 

Read more >

02 February 2021

Family & Inheritance law

Een APK voor huwelijkse voorwaarden en testamenten

Estate planning verdient meer aandacht in de huidige tijd van toenemende wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen geschillen na het overlijden worden voorkomen en sluiten de wensen van de overledene beter aan bij de actuele persoonlijke situatie. Tim Backx en Marjolein Hees schreven hier een artikel over in Fambizz. klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

08 December 2020

Employment law

Checken e-mail werknemer leidt tot schadevergoeding

De rechtbank Amsterdam heeft een schadevergoeding van €10.000,- toegewezen aan een werknemer wegens schending van zijn privacy door de werkgever. Naar aanleiding van een conflict met de betreffende werknemer gaf de werkgever opdracht de gehele e-mailbox van de werknemer te onderzoeken. De werknemer werd niet om toestemming gevraagd en werd van het onderzoek ook niet op de hoogte gesteld. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

13 October 2020

Employment law

Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op cumulatiegrond (i-grond)

Recent is door de Rechtbank-Midden Nederland voor de eerste keer een arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbonden op de i-grond (de cumulatiegrond). Hoewel hier in de praktijk al veelvuldig een beroep op werd gedaan, leidde dat nog niet tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daar is nu verandering in gebracht. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

15 July 2020

IT & Privacy

Doorgifte van persoonsgegevens van en naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten. Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Gedurende die overgangsperiode blijft de AVG in het Verenigd Koninkrijk van kracht. Ondertussen onderhandelen partijen over de nieuwe verhoudingen, waaronder ook de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens. De impact op het dataverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten is afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen. Wieger Weijland amp; Floortje Eijdems schreven hier een artikel over in Privacyweb. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

08 July 2020

Employment law

Re-integreren in coronatijd: houd bij aan welke verplichtingen niet kan worden voldaan

Door de coronamaatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen is gesloten, waardoor er geen werkzaamheden in het kader van de re-integratie kunnen plaatsvinden. Of omdat de werknemer fysiek geen passende werkzaamheden kan uitvoeren vanwege werkvermindering. Het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

02 December 2019

IT & Privacy

De stellige ontkenning van een elektronische ondertekening

In de huidige informatiemaatschappij wordt gebruik gemaakt van een elektronische handtekening voor het ondertekenen van een elektronische verklaring. Denk aan internetbankieren of bankieren door middel van een app op een mobiele telefoon. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat iemand expliciet of impliciet ontkent dat hij de middelen heeft gebruikt om de elektronische handtekening aan te maken waarmee een elektronische verklaring is ondertekend, bijvoorbeeld door te stellen dat deze middelen zijn gestolen.

Read more >

11 November 2019

Intellectual Property

Treat yourself on the real deal!

Neptas, nepschoenen, nephorloge, nepcosmetica… Ach, wat maakt het uit? Jij hebt er maar een paar euro voor betaald en wie ziet het? Want het lijkt toch gewoon echt? Toch zijn er risico’s en gevaren. Ranee van der Straaten vertelt hierover in het magazine van Spahuys.

Read more >

04 September 2019

Family & Inheritance law

Samenleven en samenwerken

Professionals, die zich bezighouden met estate planning hebben te maken met meerdere disciplines, in hoofdzaak: financieel, fiscaal en juridisch. Bij het maken van de keuzes voor de vormgeving van de huidige situatie en de gewenste toekomstige planning is samenwerking tussen de specialisten van de verschillende disciplines dan ook onmisbaar. Marc van Opstal heeft een column geschreven voor het Vakblad Estate Planning [Augustus 2019-58]. Klik hier voor de publicatie.

Read more >

10 July 2019

Intellectual Property

Why active advertising services need active anticounterfeiting measures

A recent judgment in a dispute between Facebook and Tommy Hilfiger could have a significant impact on the fight against fakes. Hier heeft Ranee van der Straaten een artikel over geschreven dat is gepubliceerd in World Trademark Review.

Read more >

18 March 2019

Intellectual Property

Intellectuele eigendomsrechten bij estate planning

Intellectuele eigendomsrechten (IE) bieden een belangrijke bescherming van intellectuele prestaties. IE-rechten vertegenwoordigen daarbij een aanzienlijke waarde. Wat is de waarde van een GUCCI-tas zonder GUCCI? En de waarde van een onderneming zonder handelsnaam? Ranee van der Straaten en Floris de Vriend bespreken de verkrijging en vererving van IE-rechten in een artikel, geplaatst in het Vakblad Estate Planning. Klik hier voor de samenvatting van de publicatie.

Read more >

11 March 2019

Employment law

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 moet er een nieuwe verzekering komen: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze moet een einde maken aan de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsverplichting. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

17 January 2019

Intellectual Property

Voor kleintjes in de keten

In april 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een ‘Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen’. De Commissie beoogt daarmee de schadelijkste oneerlijke handelspraktijken te verbieden, om zo een eerlijkere behandeling van kleine en middelgrote voedings- en landbouwbedrijven te waarborgen. Wat houdt de richtlijn precies in? Ranee van der Straaten schreef hier een artikel over in het magazine Marketing Rendement. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

21 November 2018

Family & Inheritance law

Uitkering van de levensverzekering: voor de bank, de erfgenaam of de begunstigde?

Bij het regelen van een erfenis, raakt men dikwijls verzeild in de complexiteit van een levensverzekering die gekoppeld wordt aan een hypothecaire lening, mogelijk met onderpand aan de hypotheekbank. Dit kan extra ingewikkeld worden wanneer de langstlevende niet aangeduid is als erfgenaam. De manier waarop deze koppeling is georganiseerd – via de begunstiging en/of via verpanding- kan van cruciaal belang zijn voor zowel de erfgenamen als de langstlevende. Dit toont eigenlijk aan hoe belangrijk het is voor een estate planner om een goed overzicht te hebben van hoe het testament, de polis en de financieringsstructuur van de eigen woning samengaan,…

Read more >

06 July 2018

Intellectual Property

Er moet nog wel een kleinigheidje bij

Vrijwel ieder bedrijf heeft een handelsnaamrecht. Dat ontstaat al door een onderneming onder die handelsnaam te voeren. Registratie is daarvoor niet vereist. Op dit moment zijn vooral handelsnamen populair die het bedrijf zelf of zijn producten en diensten beschrijven, zoals De Broodzaak, De Koffiezaak of Tassenwinkel.nl. Zo’n beschrijvende handelsnaam kan echter wel eens een ongelukkige keuze blijken wanneer een ander bedrijf een (nagenoeg) identieke handelsnaam voert. Ranee van der Straaten schreef hier een artikel over in het magazine Marketing Rendement. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

27 June 2018

Family & Inheritance law

Vergoedingsrechten en bankrekening

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking gemeenschap van goederen in werking getreden. Uit artikel 1:94 lid 2 sub a BW (nieuw), in combinatie met het geldende overgangsrecht, volgt dat tot gemeenschappen die vanaf 1 januari 2018 zijn ontstaan niet behoren die goederen, die krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift zijn verkregen. Voor gemeenschappen die tot 1 januari 2018 zijn ontstaan, geldt onverkort dat dergelijke goederen slechts buiten de huwelijksgemeenschap vallen, als daaraan een uitsluitingsclausule is verbonden. Tot ‘privégoederen’ die op grond van artikel 1:94 lid 2 sub a BW (oud/nieuw) buiten de gemeenschap vallen, kunnen ook…

Read more >

27 June 2018

Family & Inheritance law

De verknochtheid van een ontslagvergoeding

Artikel 1:94 lid 5 BW bepaalt: ‘Goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op enigerlei wijze bijzonder verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich daar niet tegen verzet.’. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad hangt het antwoord op de vraag of een goed op enigerlei wijze bijzonder verknocht is en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maat­schappelijke opvattingen wordt bepaald. De Hoge Raad heeft inmiddels vier uitspraken gewe­zen, waarin de…

Read more >

13 June 2018

Corporate law - M&A

(annotatie Rob van Esch) JOR 2018/155, Rechtbank Amsterdam 21-03-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1601, C/13/626933 / HA ZA 17-360

Uitgangspunt is dat banken (automatische) overboekingen niet controleren en dat zij dat ook niet hoeven te doen (zie de Richtlijn nr. 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt en art. 7:542 BW). Banken hoeven dus geen naam-/nummercontrole uit te voeren. Wanneer een betaalopdracht wordt uitgevoerd op basis van een unieke identificator, zoals in dit geval een bankrekeningnummer, wordt de betaalopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de met dat nummer gespecificeerde begunstigde. Dit betekent dat een bank niet aansprakelijk is voor het uitvoeren van een betaalopdracht als een klant per ongeluk een onjuist nummer intoetst, zoals door eiser is…

Read more >

08 June 2018

Employment law

Wet bescherming bedrijfsgegevens

De Tweede Kamer is in april akkoord gegaan met de Nederlandse implementatie van de ‘Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan’. In Nederland afgekort tot de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De Europese regels dienen uiterlijk 9 juni 2018 te zijn geïmplementeerd. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in het vakblad PW, Magazine voor HR-professionals. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

30 May 2018

Family & Inheritance law

Huwelijkse voorwaarden en afwijkende afspraken

Recent zijn er twee uitspraken gepubliceerd waarbij de vraag speelde of een vermogensrechtelijke afspraak ten tijde van het huwelijk, door partijen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, rechtsgeldig is indien deze afspraak niet in de vorm van een notariële akte (wijziging huwelijkse voorwaarden) is vastgelegd. Waarop dient men in een dergelijke situatie alert te zijn? Tim Backx schreef hier een artikel over in het vakblad Estate Planning [2018-50]. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

25 May 2018

Intellectual Property

Upcoming changes to Benelux trademark law as from 1 June 2018

The Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) will soon have new competencies. As from June 1st it will be possible for trademark owners to request BOIP for the cancellation of a trademark registration. BOIP may then rule about the claimed invalidity or revocation of an existing trademark registration. Although court proceedings will remain possible as well, this will provide an efficient alternative: procedurally, the request for cancellation will be quite similar to BOIP’s current opposition proceedings with time limits of 2 months. Another interesting change to Benelux trademark law is that in proceedings before BOIP from June 1st onwards, well-known…

Read more >

07 May 2018

Employment law

Loondispensatie Participatiewet

Eind maart ontving de Tweede Kamer de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet. In de notitie staan de ideeën van Staatssecretaris Van Ark voor het in de Participatiewet vervangen van de loonkostensubsidie door een loondispensatie. De Participatiewet geldt sinds 2015. De wet wil mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen bij het vinden van werk. De mogelijkheden voor ondersteuning onder de Participatiewet zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en bestaan uit (1) Indicatie banenafspraak, (2) advies indicatie beschut werk, en (3) de Wajong. De Participatiewet biedt een (aanvulling op het) inkomen tot een sociaal minimum. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in het vakblad PW, Magazine voor HR-professionals. Klik hier voor de volledige publicatie.

Read more >

04 May 2018

Cassation (Supreme Court Appeals)

Hoge Raad Uitspraak: Analyse van Civiel Recht in een Caribische Zaak uit Sint Maarten

Goederenrecht en Overheidseigendom. De discussie rondom deze onderwerpen is niet nieuw in juridische kringen. In deze context verwijst men vaak naar een onroerende zaak die geen andere eigenaar heeft (zoals beschreven in artikel 5:24 BWSM en artikel 572 (oud) BWNA). Wat volgt is vaak een uitleg van de notariële leveringsakte en tevens discussies over het tijdstip van inschrijving van de akte. Een interessant aspect dat hierbij vaak ter tafel komt, is het concept van verkrijgende verjaring en de interpretatie van bezit in dit scenario. Het is een complex debat dat aantoont dat juridisch jargon niet alleen voor de binnenste kring…

Read more >

04 May 2018

Cassation (Supreme Court Appeals)

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Gebrek aan draagkracht voldoende onderbouwd?

Partneralimentatie. Waardering van inkomensverklaringen van Belastingdienst Caribisch Nederland. ECLI:NL:HR:2018:688, 4 mei 2018, 17/04096 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Read more >

04 May 2018

Cassation (Supreme Court Appeals)

Uitspraak van de Hoge Raad over Arbeidsrecht: Het Recht op Gratis Woonaccommodatie

CAO Bouwnijverheid: De definitie van ‘woning’ volgens artikel 55 CAO en de toepassing op arbeidsmigranten In het kader van de CAO Bouwnijverheid, wordt het begrip ‘woning’ zoals vermeld in artikel 55 van deze CAO, regelmatig ter discussie gesteld. Een van deze discussies betreft de vraag of een ‘woning’ hetzelfde betekent als een ‘gewone verblijfplaats’. Dit is een bijzonder relevante vraag in het geval van arbeidsmigranten, wiens verblijfplaatsen vaak variëren en flexibel zijn. De Hoge Raad heeft hier op 4 mei 2018 een uitspraak over gedaan in zaaknummer 17/00384 (ECLI:NL:HR:2018:678). Deze zaak draagt bij aan de voortdurende discussie over dit onderwerp…

Read more >

04 May 2018

Cassation (Supreme Court Appeals)

Uitspraak van de Hoge Raad over Civiel Recht: Verjaring (ECLI:NL:HR:2018:677, gedateerd 4 mei 2018, zaaknummer 17/00100)

Intellectuele eigendom. Een vordering tot schadevergoeding vanwege onrechtmatige wetgeving (foutieve implementatie van de Databankenrichtlijn). De start van de korte verjaringstermijn volgens artikel 3:310 lid 1 BW. Onbekendheid met of onzekerheid over de juridische beoordeling; kan dit een reden zijn voor een later startmoment? Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552, NJ 2017/165 (Mispelhoef/Staat) en Hoge Raad 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR1739, NJ 2006/115 (Bosman/G). Verjaring van een voortdurende onrechtmatige daad. ECLI:NL:HR:2018:677, 4 mei 2018, nr. 17/00100 Wil je de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier.”

Read more >

04 May 2018

Cassation (Supreme Court Appeals)

BANNING cassatie: Personen- en familie-erfrecht. Definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).

Partneralimentatie. Hoge motiveringseisen; maatstaf. Belang van ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058, NJ 2014/143. Vereiste behoedzaamheid bij beëindiging op datum in verleden. ECLI:NL:HR:2018:695, 4 mei 2018, nr. 17/02828 Klik hier voor de volledige uitspraak.

Read more >
1 2 57 58